Detalistów, Pliešovce-Polomy

ShopAddressContact
Vzdelávacie centrum ZaježováPolomy 20
962 63 Pliešovce-Polomy
+421 917 517 267
zajezova@zivica.sk