Jokapäiväisiä tekoja

Me välitämme

Pohjois-Karjalan

VAARAMAISEMISTA

Kupilka-tuotteet ja Kareline-luonnonkuitukomposiitit valmistetaan Kontiolahden Pyytivaaralla. Valmistuksen takana on kohta 30 vuotta täyttävä pohjois-karjalainen perheyritys. Haluamme olla kehittyvä, tehokas ja ainutlaatuinen toimija omalla alallamme, minkä mahdollistaa ainutkertainen osaamisemme puukuitukomposiiteista ja tuotteiden valmistamisesta. Yrityksemme arvot ja toimintaperiaatteet tiivistyvät laatu- ja ympäristöpolitiikkaan, johon olemme sitoutuneet.

Sekä komposiittimateriaalin, että eräruoka-astioiden juuret ovat vuosituhannen vaihteen Joensuussa. Kysynnän kasvaessa kotimaassa ja maailmalla sekä materiaalien, että astioiden valmistus siirtyi Pyytivaaralle 2010-luvulla. Voit lukea yrityksemme ja tuotteidemme historiasta tarkemmin täältä:

Valmistettu kestämään

PITKÄIKÄINEN & KÄYTÄNNÖLLINEN

Tavoitteenamme on tarjota pitkäikäisiä, kestäviä, ajattomia, hiilineutraaleja ja toimivia Kupilka-tuotteita erilaisiin käyttötarpeisiin. Tuotteemme suunnitellaan ja valmistetaan kestämään aikaa ja käyttöä.

Kupilkan pitkäikäisyyden takana on valmistuksessa käytetty Kareline-puukuitukomposiitti. Kupilka-tuotteet kestävät retkien kolhut, monet pesut ja ahkeran käytön vuosien ajan. Kupilka-astiat voi pestä astianpesukoneessa, eivätkä ne ime itseensä makuja tai hajuja. Luonnonkuitukomposiitti takaa laajan käyttölämpötilan aina -30 asteesta + 100 asteeseen. Tuotteemme ei kuumu, joten et polta käsiäisi syödessä tai juodessa.

Kupilka-astiat patinoituvat ajan saatossa kauniisti menettämättä käyttömukavuuttaan tai ominaisuuksiaan. Olemme kuulleet käyttäjiltämme kertomuksia siitä, kuinka heillä on käytössään aivan ensimmäisiä Kupilka-tuotteita 20 vuoden takaa.

Jälkiä jättämättä

Luontoon sulautuen

Jälkiä jättämättä luontoon sulautuen kuvaa niin Kupilka-tuotteitamme, kuin tavoitteitamme toimia yrityksenä. Meille on ollut alusta alkaen tärkeää toimia luontoa kunnioittaen ja tehdä parhaamme ympäristövaikutuksiemme minimoimiseksi. Pyrimme toimimaan esimerkkinä siitä, kuinka yrityksen jokapäiväiset valinnat voivat varmistaa ympäristön perinnön säilymisen tuleville sukupolville.

Kupilka-tuotteet valmistetaan Kupilkan omasta uniikista Kareline BioNFC-luonnonkuitukomposiitista. Luonnonkuitukomposiitissa on 50 % havusellukuitua ja 50 % elintarvikekäyttöön hyväksyttyä kestomuovia. Komposiittimateriaalin puu saadaan suomalaisista sertifioiduista metsistä. Komposiittimateriaalin kokonaisbiopohjoisuusaste on 62 %.

Kupilka-tuotteiden tuotantoprosessin hukkaprosentti on erittäin pieni. Tuotteet, jotka eivät täytä asettamiamme laatuvaatimuksia, voidaan kierrättää omassa tuotannossamme. Värivirheelliset kupit tai kolhuiset kulhot rouhitaan ja niistä voidaan valmistaa uusia tuotteita. Myös jo käytössä olleet, elinkaarensa päähän tulleet Kupilka-tuotteet voidaan rouhia ja käyttää esimerkiksi Kupilka-tuluksien kahvaosien valmistuksessa.

Elinkaarensa lopuksi tuotteet voidaan palauttaa valmistajalle uudelleen käytettäväksi, kierrättää tai polttaa lämpöenergiaksi.

ARJEN VALINNOILLA

MINIMIPÄÄSTÖIHIN

Sekä Kupilka-tuotteet, että Kareline-luonnonkuitukomposiitit valmistetaan EKOenergia-ympäristömerkityllä uusiutuvalla energialla, joka on tuotettu biokaasulla, tuulella ja ennen vuotta 1996 rakennetulla vesivoimalla. Yrityksemme on käyttänyt kaikessa toiminnassaan ympäristömerkittyä energiaa vuodesta 1998, ollen ensimmäinen uusituvan energian loppukäyttäjäyritys Suomessa. EKOenergian käyttämisen lisäksi olemme tehneet muita energiankulutukseen ja -käyttöön vaikuttavia valintoja:

Aurinkopaneelit: Toimitilojen katolle on asennettu 140 paneelia, jotka tuottavat noin 10 % vuotuisesta energiantarpeesta

Lämmitys: Tuotantotilojen lämmitys tapahtuu pääosin talteen otetulla hukkalämmöllä

Valaistus: Toimitilat valaistaan ledvaloilla

Kiinnitämme huomiota myös käytettyihin pakkauksiin ja asiakaslähetyksiin:

Kierrätysmateriaali: Valitsemme mahdollisimman paljon kierrätysmateriaalia sisältäviä pakkauksia

Monikäyttöiset pakkaukset: Iso osa pakkauksistamme on suunniteltu siten, että samaa laatikkoa voidaan käyttää useiden eri tuotteiden tai tuotesettien pakkaamiseen

Tehokkaat asiakaslähetykset: Lähetys pakataan sopivan kokoiseen laatikkoon ja täyteaineena käytetään paperia

Pakkauksien uudelleenkäyttö: Lähetyksiin voidaan käyttää jo käytössä olleita, tai tehtaalle tulleita laatikoita

Suomessa valmistettu

Kotimainen vaihtoehto

Kareline-luonnonkuitukomposiitit sekä Kupilka-tuotteet suunnittellaan ja valmistetaan Suomessa, suomalaisella työllä. Kupilka-tuotteille on myönnetty sekä Desing from Finland-, että Avainlippu-merkit, Kareline-komposiiteille Avainlippu-merkki. Valitsemalla kotimaisen tuotteen tuet suomalaista työtä ja pienennät logistiikkapäästöjä.

Tarvittavat hankinnat pyrimme tekemään mahdollisuuksien mukaan kotimaasta, läheltä toimitilajamme kuljetuskulujen ja -päästöjen minimoimiseksi ja paikallisten toimijoiden tukemiseksi. Lähellä sijaitsevat toimittajat mahdollistavat myös nopeat ja joustavat toimitusaikataulut. Toimittajia valitessa kiinnitämme huomiota lisäksi kyseisen yrityksen omiin arvoihin ja siihen, että arvot ovat yhtenevät omien arvojemme kanssa.

TOIMINNAN SEURANTA

LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Yrityksemme laatu- ja ympäristöjärjestelmä perustuu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015-standardien vaatimuksiin. Järjestelmän tavoitteena on varmistaa tarjoamamme tuotteiden ja palveluiden laatu, yhdenmukaisuus ja toimitusten varmuus. Jokaisen toimitetun tuotteen on täytettävä sekä itse asettamamme, että asiakkaidemme asettamat laadulliset, käytännölliset ja ekologiset vaatimukset.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti olemme asettaneet itsellemme tavoitteet ja niitä vastaavat mittarit. Seuraamalla näitä voimme kehittää järjestelmäämme, asettaa uusia tavoitteita ja parantaa yrityksemme toimintaa.

Laadunhallintamme perustuu sisäiseen, läpi tuotanto-, pakkaus- ja toimitusprosessien tapahtuvaan seurantaan. Tätä seurantaa toteuttaa jokainen yrityksen työntekijä oman työnkuvansa mukaisesti.

Ympäristönhallinnan tavoitteena on havaita, ymmärtää ja pienentää toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormaa. Luontoa kunnioittava toiminta on yrityksen arvojen mukaista, ja näin luonnollinen osa joka päivästä työskentelyämme. Jokaisella yrityksen työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omalta osaltaan ympäristökuorman syntymiseen tarkastelemalla omia käytäntöjään ja toimiaan.

PÄÄSTÖLASKENTA

Yrityksemme on sitoutunut mukaan UNFCCC:n Race to Zero-kampanjaan. Kampanjan tavoitteena on rohkaista yrityksiä tekemään konkreettisia tekoja hiilijalanjäljen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kumppaninamme hankkeessa toimii SME Climate Hub. Kampanjan myötä yrityksemme on aloitettava hiililaskenta viimeistään kesäkuussa 2024.

Yrityksemme on laskenut vuoden 2023 hiilijalanjäljen Keskuskauppakamarin tarjoaman päästölaskentatyökalun avulla. Laskenta kattaa kaikki yrityksemme merkittävimmät päästölähteet. Laskenta on tehty helmikuussa 2023 aikaväliltä 02/2023-01/2024. Päästölaskentaraportin voit lukea täältä:

Kupilka 21 lusikalla

Tuotekohtainen päästölaskenta

Vuonna 2018 tehdyn laskelman mukaan Kareline-materiaalin ja Kupilka 21-kupin ja teelusikan tuotannon aiheuttama hiilijalanjälki on 0 kg CO₂e.

Kun laskentaan sisällytetään valmistusprosessin lisäksi raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien valmistus- ja kuljetusprosessit, on tuotteemme hiilijalanjälki 0,23 kg CO₂e. Iso osa koko elinkaaren hiilijalanjäljestä aiheutuu käytön aikana tapahtuvasta tuotteen pesusta.

Tuotekohtaisen laskennan yrityksellemme teki LCA Consulting Oy, puolueeton konsulttiyritys. Tutkimuskohteeksi valittiin valikoimamme suosituin tuote.

Yhdessä tehden

Kupilka-tiimi

Kupilka-tuotteiden valmistus ei onnistu yksin. Laadukkaiden eräastioiden ja luonnonkuitukomposiittimateriaalien takana on ammattitaitoinen, osaava ja hyvinvoiva työyhteisö. Yrityksemme haluaa tukea työntekijöiden oma-aloitteisuutta, osaamisen kehittämistä ja omien vahvuuksien esille tuomista.

Tarjoamme turvallisen työympäristön, jossa mahdolliset tapaturmariskit on minimoitu. Kuulemme työntekijöitä työympäristön ja työskentelyn kehittämiseksi, ja pyrimme vastaamaan tarpeisiin parhaamme mukaan.

Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia tarjoamalla polkupyöräedun sähköpyörään ja yhteisiä liikuntavuoroja paikallisessa liikuntahallissa. Yhteishenkeä kehittääksemme järjestämällä yhteisiä toimintapäiviä, tapahtumia ja retkiä, vuotuisia joulujuhlia unohtamatta.

Työtä ja tekoja

Yhteisen hyvän tueksi

Me uskomme, että yrityksenä meillä on mahdollisuus olla rakentamassa yhteistä hyvää yhteiskunnassamme. Pienillä teoilla voimme vaikuttaa sekä paikallisesti, että maailmanlaajuisesti.

Toimipisteemme sijaitsee syrjäisellä alueella ja työllistämme 17 henkeä kokopäiväisesti. Yrityksemme on palkannut vuosien ajan paikallisia nuoria kesätöihin. Voimme tarjota nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään, kehittää omia taitojaan ja oppia työyhteisössä toimimisesta.

Paikallisuus on meille tärkeää ja olemme ylpeitä juuristamme. Pyytivaaran aktiivinen kyläyhteisö on ollut yrityksemme tukena alusta alkaen. Olemme saaneet molemminpuolista apua esimerkiksi talkoissa, työmahdollisuuksissa ja tapahtumapäivissä.

Haluamme omalla työllämme rohkaista ihmisiä ulkoilemaan ja liikkumaan sponsoroimalla erilaisia tapahtumia ja toimijoita. Erityisesti tuemme paikallista lapsi- ja nuorisotyötä sekä luontokasvatusta, jotta suomalainen ulkoiluperinne siirtyisi myös tuleville sukupolville.

Kaiken tämän lisäksi pidämme tärkeänä kansainvälistä työtä ja vaikuttamista. Tuemme erilaisia keräyksiä ja Plan-kummitoimintaa, kohdentaen varoja niitä tarvitseville tahoille. Hyväntekeväisyyden lisäksi haluamme olla mukana rakentamassa eettistä työelämää niin meillä kuin maailmalla. Tätä edistääksemme olemme laatineet ja allekirjoittaneet yrityksemme Code of Conduct-ohjeistuksen. Nämä eettisen toiminnan periaatteet varmistavat muun muassa toimintamme avoimuuden, läpinäkyvyyden, määräysten noudattamisen, korruption ja lahjonnan vastaisen työn sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen.