Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Kupilka / Plasthill Oy
Lukantie 6
80770 Kontiolahti as.
Puh. 013 732 008 (arkisin klo 9-16)
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jillul Hoque Manik
3. Rekisterin nimi
Kupilkan asiakasrekisteri

4. Rekisteröityjen ryhmä

Kupilkan kanta-asiakasjärjestelmään liittyneet henkilöt ja kupilka.fi verkkokaupan asiakkaat.
5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
– Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitäminen, kehittäminen ja analysointi sekä markkinoinnin kohdentaminen eri asiakasryhmille.
– Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:
Perustiedot, kuten: nimi; syntymäaika; sukupuoli; sähköpostiosoitteet; puhelinnumerot; osoitteet; mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.
Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: verkkokaupan käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot; (kanta-asiakasnumero); asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö ja muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
– Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä.
– Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä, julkisista rekistereistä sekä muista julkisista lähteistä.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Plasthill Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa seuraavasti:
– Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella;
– Valtuutetuille kolmansille osapuolille siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Plasthill Oy velvoittaa mainitut tahot pitämään kaikki niille luovutetut henkilötiedot salassa ja turvaamaan henkilötietosi riittävällä tavalla; ja
– Pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla.
Luovutukset EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle:
– Plasthill Oy saattaa luovuttaa henkilötietoja EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle tämän rekisteriselosteen mukaisten tarkoitusten toteuttamiseksi; ja
– Plasthill Oy luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta Plasthill Oy on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.
Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Plasthill Oy:n käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Plasthill Oy:n lukuun.
Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaa henkilötietodirektiiviä (95/46/EY).
9. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus a) tarkastaa, mitä tietoja Plasthill Oy on hänestä kerännyt; b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista c) kieltää Plasthill Oy:tä käsittelemästä henkilötietojansa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.
Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

EVÄSTEET

Kupilka käyttää evästeitä kupilka.fi -verkkokaupassaan.
Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa tietokoneelle tai päätelaitteelle internetiä käytettäessä. Evästeiden avulla mm. varmistetaan verkkosivuston tarkoituksenmukainen toiminta.
Käyttäjän tietokoneelle tai päätelaitteelle tallennetun evästeen avulla verkkosivusto muistaa käyttäjän laitteen ja kerää tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja käyttäjän selaimella käytetään. Tämän avulla yritysten on mahdollista selvittää, kuinka suosittuja yksittäiset sivut ovat.
Palveluiden toimittaminen internetissä käytännössä edellyttää teknisesti sitä, että evästeet tallennetaan. Sähköisessä kaupankäynnissä on tärkeää, että verkkosivusto muistaa käyttäjän vierailleen verkkokaupassa ja sen, mitä tuotteita käyttäjä on katsellut ja lisännyt ostokoriinsa tai toivelistallensa. Evästeet mahdollistavat siten sen, että verkkosivusto muistaa käyttäjän ostoskorin sisällön, kun käyttäjä vierailee muilla sivuilla ennen ostosta.
Evästeiden avulla ei voida selvittää käyttäjän henkilöllisyyttä. Evästeet eivät levitä viruksia tai muita haittaohjelmia. Evästeet eivät myöskään kerää tietoja, mihin muuhun käyttäjä käyttää tietokonettaan tai millä muilla internet-sivuilla käyttäjä vierailee.
Kupilka tarvitsee evästeitä esim. tilastotietojen keräämiseen, sivuston parantamiseen ja varmistaakseen sivuston häiriöttömän toiminnan. Jotta verkkokauppa muistaa ostoskorin sisällön ja kirjautumistiedot, evästeiden käyttö on välttämätöntä. Lisäksi Kupilka käyttää evästeitä seuratakseen käyttäjien selaustapoja -ja toimintoja. Kupilka käyttää saatuja tietoja näyttääkseen käyttäjille kohdistettua sisältöä.
Kupilka käyttää evästeitä myös markkinointitarkoituksessa, jotta Kupilka voi seurata useiden eri verkkosivustojen käyttöä. Näitä evästeitä käytetään asiakasprofiilien koostamiseen käyttäjien haku- ja selauskäyttäytymisestä.
Kupilkan verkkosivusto kysyy kävijältä evästeiden hyväksymistä, kun käyttäjä vierailee Kupilkan verkkosivustolla ensimmäisen kerran.
Sivuston alareunaan ilmestyy tietopalkki, jossa kerrotaan sivuston käyttävän evästeitä. Mikäli käyttäjä jatkaa Kupilkan verkkosivuston käyttämistä, palkki häviää ja evästeet ovat käytössä. Käyttäjä voi kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Tällöin on huomattava, että Kupilkan verkkosivusto ei toimi täydellisesti. Käyttäjällä on aina mahdollisuus tarkistaa, mitä evästeitä tietokoneelle on tallennettu, sekä muuttaa ja poistaa tallennettuja evästeitä.
Kupilka käyttää useita erityyppisiä evästeitä. Google Adwords -evästeitä käytetään seuraamaan, mitä mainoksia käyttäjä tulee näkemään, ja kuinka tehokkaita Google-haun tuottamat mainokset ovat. Niitä voidaan käyttää myös Google-hakujen mukauttamiseen, jotta käyttäjän hauista tulee tehokkaampia. Google Adwords-evästeet tallentuvat 30 päiväksi.
Kuten edellä on todettu, evästeitä käytetään lisäksi tilastojen laatimiseen. Evästeitä käytetään käyttäjän selauskäyttäytymisen muistamiseen, toisin sanoen kuinka monta kertaa käyttäjän tietokoneella tai päätelaitteella on vierailtu Kupilkan verkkosivustolla, kuinka kauan käyttäjä vieraili verkkosivustolla ja mitä kautta käyttäjä päätyi Kupilkan verkkosivustolle. Tätä tarkoitusta varten Kupilka käyttää Google Analyticsia.
Evästeitä käytetään antamaan käyttäjälle yksilöllinen istuntotunniste, joka poistetaan, kun käyttäjä sulkeen selaimen.
Kupilka vastaa vain omalla sivustollaan käyttämistä evästeistä, vaikkakin Kupilkan sivustolla voi olla linkkejä myös muille sivustoille.